WMO: Wat is het en wanneer maak je aanspraak op welke voorziening?

Waar wil je over lezen?

WMO: Wat is het en wanneer maak je aanspraak op welke voorziening?

WMO

In de serie ‘wat is het? En wat hebben wij eraan?’: de WMO, oftewel; de Wet maatschappelijke ondersteuning. Waar de wajong in het leven is geroepen voor mensen die niet het minimumloon kunnen verdienen daar biedt de WMO oplossingen voor mensen die moeite hebben om thuis zonder hulp voor zichzelf te zorgen, en dus niet zelfredzaam zijn. Daarnaast is de WMO er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen in de samenleving, dat klinkt vaag en dat is het ook, ik hoop met dit artikel wat van die vaagheid weg te nemen. 

Wat is de WMO?

De WMO is een wet die in het leven is geroepen in dezelfde periode als dat de regels voor de wajong zijn aangescherpt, en we voor het eerst hoorde over de participatiemaatschappij, de banenafspraak en het doelgroepregister, in 2015 dus. De WMO is een wet in het kader van hulp en ondersteuning, en is bedoeld om burgers te helpen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen alsmede deel te kunnen uitmaken van de samenleving. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze wet ligt bij de gemeente.

Hoe zo’n proces verloopt zie je in de infographic hieronder. (Tekst gaat verder onder de afbeelding).

In de WMO zijn taken vastgesteld waar de gemeente aan moet voldoen. Zoals jullie ondertussen weten en misschien wel zelf hebben ervaren, medewerkers van de gemeente weten in veel gevallen eigenlijk ook niet wat er allemaal mogelijk is en wat de regels precies zijn.

Het is dan ook erg verstandig om je te verdiepen in wat er mogelijk is. Hieronder zal ik de taken/verantwoordelijkheden van de gemeente bespreken en voorbeelden aandragen hoe je van deze taken gebruik kunt maken in jouw eigen situatie. 

Welke taken heeft de gemeente? 

Voor de uitvoering van de WMO hebben gemeenten een aantal taken en verantwoordelijkheden:

 • Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen
 • Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen
 • Het bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te nemen aan de samenleving
 • Maatschappelijke opvang aanbieden
 • Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen
 • Informatie, advies en cliëntondersteuning geven
 • Verslavingsbeleid bevorderen
 • Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen

De gemeente heeft de mogelijkheid om drie verschillende soorten voorzieningen beschikbaar stellen. 

 • Algemene voorzieningen (bijv. een boodschappendienst)
 • Maatwerkvoorzieningen  (bijv. toilet- en badkamervoorzieningen)
 • Vervoersvoorzieningen  (bijv. een rolstoel)

De voorzieningen waar je aanspraak op kunt maken vloeien voort uit de taken van de gemeente zoals beschreven in de WMO. We publiceerden eerder een artikel over hoe je bij het aanvragen van WMO het best in een vroeg stadium een cliënt ondersteuner kunt inschakelen.

Voorafgaand aan het gesprek met de gemeente is het verstandig om daarnaast voor jezelf op papier te zetten waar je tegenaan loopt en het liefst zo hapklaar mogelijk een oplossing aandragen waar en hoe de gemeente bij kan springen.

De hulp die je ontvangt bestaat uit ofwel een persoonsgebonden budget (PGB) van waaruit zorgkosten kunnen worden vergoed of hulp in natura. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vervoersvoorziening die je naar een dagbesteding, werk of familie brengt. 

Een aantal voorbeelden uit de praktijk zijn…

 • Het bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te nemen aan de samenleving

In het kader van deze taak worden algemene voorzieningen geboden, zoals bijvoorbeeld: maatschappelijke opvang of activiteiten die door de gemeente worden  georganiseerd. 

In ditzelfde kader worden vervoersvoorzieningen beschikbaar gesteld. Dit gaat bijvoorbeeld over een scootmobiel of een parkeerfaciliteit. 

 • Informatie, advies en cliëntondersteuning geven

Deze taak omvat voornamelijk maatwerkvoorzieningen. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de vergoeding voor het in de arm nemen van een cliëntondersteuner.

WMO

Kom jij in aanmerking voor hulp via WMO?

Zorgwijzer legt dit naar mijn idee op hun site het meest duidelijk uit: 

Allerlei groepen komen in aanmerking voor de WMO, zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Een maatwerk- of vervoersvoorziening wordt alleen na onderzoek door je gemeente aangeboden. Om voor een Wmo-voorziening in aanmerking te komen, moet je als burger voldoen aan bepaalde voorwaarden:

 • Je verblijft rechtmatig in Nederland
 • Je bent Nederlander, je hebt een verblijfsvergunning op asielgronden of je hebt een reguliere verblijfsvergunning
 • Je bent woonachtig in de gemeente waarin je de aanvraag doet

Verder wordt een voorziening alleen toegekend als de verwachting is dat de voorziening voor langere periode noodzakelijk is. Als je tijdelijk in een rolstoel belandt, bijvoorbeeld vanwege een gebroken heup of been, heb je bijvoorbeeld geen recht op een traplift, verbreding van de deuren en het wegnemen van obstakels in de woning.”

Schakel hulp in voor de WMO aanvraag

Algemene voorzieningen worden als het goed is door gemeente voor iedere burger beschikbaar gesteld. Om aanspraak te maken op maatwerk- en vervoersvoorzieningen moet je in gesprek met de gemeente om jouw situatie te bespreken (WMO aanvragen).

Voordat je dit gaat doen is het goed om te denken aan het inschakelen van hulp, doe het niet alleen! 

Heb jij ervaringen met, of vragen over WMO? Laat het ons weten, wij helpen je graag. 

Nog even verder lezen?

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter.

Hulp nodig? Stuur ons een appje of mailtje.

Kom in contact met jongeren zoals jij!

Wil jij graag in contact komen met lotgenoten zodat je ervaringen kunt uitwisselen, tips kunt delen en herkenbare verhalen kunt lezen en dat allemaal in een groep met jongeren die jou écht begrijpen? Meld je aan voor de JongPIT Community op Facebook!
Scroll naar top
Skip to content