Voltijd studie en een chronische aandoening: hier heb je recht op

Waar wil je over lezen?

Voltijd studie en een chronische aandoening: hier heb je recht op

voltijd studie financiele regelingen

Een voltijd studie kan pittig zijn als je moet dealen met een chronische lichamelijke en/of psychische aandoening. Gelukkig zijn er wel wat regelingen waar je gebruik van kunt maken. Welke dat zijn, en hoe je het aanvraagt delen we in dit blog bericht.

Voltijd studie en een chronische aandoening: hier heb je recht op

Het is fijn dat er regelingen zijn om een voltijd studie voor jongeren met een chronische lichamelijke en/of psychische aandoening wat makkelijker te maken, maar je moet maar net weten welke mogelijkheden er zijn. Om je hier een duidelijk beeld van te geven delen hieronder een aantal mogelijkheden om studeren met een chronische aandoening wat makkelijker te maken. Later in dit artikel lees je ook wat een school wettelijk moet bieden voor jongeren met een chronische aandoening.

Regelingen en vergoedingen

Individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag kan worden aangevraagd bij de gemeente waar je woont. Het bedrag kan per gemeente verschillend zijn, net zoals de voorwaarden. Een paar voorwaarden van individuele studietoeslag kunnen zijn: je ontvangt studiefinanciering, je hebt weinig eigen vermogen en geen (Wajong) uitkering.

Goed nieuws! Uiterlijk 2021 zijn gemeentes verplicht de hoogte gelijk te stellen aan €300,- per maand.

Sharon: “Ik heb bij 2 gemeentes (Vught en Den Bosch) studietoeslag gehad. Bij beide gemeentes was het nog heel nieuw aangezien ik net buiten de nieuwe wajong regeling val. Het duurde dus ook even voordat de gemeente medewerkers precies wisten hoe het precies werkte. In Den Bosch probeerde ze mij nog wijs te maken dat ik geen studietoeslag zou krijgen aangezien ik stufi ontvang, maar dat bleek niet waar te zijn. Beide gemeentes hebben een totaal andere regeling qua geld. In Vught kreeg ik maar 6 maanden per jaar 25% van het minimumloon. In Den Bosch ik krijg ik gewoon elke maand 25% van het minimum, beide worden maandelijks uitgekeerd. Omdat gemeentes zelf mogen kiezen hoe en welke hoogte ze uitkeren is het per gemeente verschillend hoeveel studietoeslag je krijgt. In de gemeente Vught was ik inwonend bij mijn moeder en rekende ze haar inkomen niet mee en in Den Bosch woonde ik een tijdje samen, maar kreeg ik pas studietoeslag nadat ik alleen ging wonen, omdat ze dus het inkomen van mijn ex partner meenamen.”

Een individuele studietoeslag wordt één keer per kalenderjaar uitgekeerd. Bekijk hier het stappenplan om studietoeslag aan te vragen:

 1. Zoek op de site van jouw gemeente naar ‘individuele studietoeslag’ en download het aanvraagformulier. Staat deze niet online? Bel dan even naar je gemeente, elke gemeente heeft deze regeling namelijk. Uit onze ervaring is gebleken dat niet elke gemeente hiervan op de hoogte is, maar laat het ze dan voor je uitzoeken.
 2. Vul het formulier in met de juiste gegevens. Let op: je hebt hier ook een een artsenverklaring voor nodig, of een verklaring van het UWV dat je niet voldoende kunt verdienen. Heb je die niet? Dan kunnen ze het met een arbeidsdeskundige voor je vaststellen of je wel of geen recht hierop hebt.
 3. Stuur het formulier op met de benodigde bijlagen. Houd er rekening mee dat de behandeling van je aanvraag een aantal weken kan duren.

Vervoersvergoeding

Vervoersvergoeding is een regeling die door het UWV wordt aangeboden. Hiervan kun je gebruik maken als je studeert (of werkt) in combinatie met een chronische aandoening waardoor je niet met het OV kunt reizen.

Het UWV biedt vervoersvergoeding op de volgende manieren aan:

 • Vergoeding voor aanpassing(en) aan je fiets of auto
 • Buikleenauto
 • Vergoeding voor het gebruik eigen auto (€0,49 cent per km)
 • Volledige vergoeding voor taxivervoer

De aanvraag wordt gedaan bij het UWV, zij zullen uiteindelijk beoordelen of je recht hebt op vervoersvergoeding. Vraag dit op tijd aan, een aanvraag kan 8 weken duren.

Meer informatie over vervoersvergoeding of bekijk het stappenplan:

 1. Ben je nog niet bekend bij het UWV? Je hebt hiervoor een medisch rapport nodig van je arts. Vraag deze alvast op bij je behandelend arts of specialist.
 2. Als je het rapport ontvangen hebt, vul je het formulier van UWV in. Deze vind je hier. Let op: minimaal 8 weken voordat je de voorziening nodig hebt, vraag je ‘m aan.
 3. Na het opsturen van je aanvraag, zul je nog wat aanvullende gegevens moeten opsturen, waaronder je medische gegevens, kopie rijbewijs en een bewijs van inschrijving van je school.
 4. Een keuringsarts van het UWV neemt telefonisch contact met je op met eventuele aanvullende vragen om te kijken welke voorziening het best bij jouw situatie past.
 5. Je krijgt het definitieve besluit over jouw aanvraag en situatie.

UWV voorzieningen

Als je tijdens het je voltijd studie hulp nodig hebt van hulpmiddelen (zoals een aangepaste computer, aangepaste stoel, brailleleesregel) omdat je anders niet optimaal kunt functioneren, kun je deze hulpmiddelen (voorzieningen) aanvragen bij het UWV. Dit kan gaan om:

 • Schrijf- en gebarentolk
 • Meeneembare hulpmiddelen

De aanvraag van zulke voorzieningen kan 8 weken duren en moeten dus op tijd worden aangevraagd. Wacht altijd op de beoordeling van het UWV voordat je de hulpmiddelen zelf aanschaft. Lees meer over voorzieningen vanuit het UWV.

Vertragingsregeling

Wanneer het je niet lukt om binnen de standaard periode een studie af te ronden, loop je vertraging op. De vertragingsregeling bij DUO is er voor studenten die om medische reden vertraging op hebben gelopen tijdens een studie. Je vraagt deze kwijtschelding aan via de decaan van je opleiding. Mocht het zover komen, overleg je dit met de decaan van je opleiding.

Bekijk het stappenplan vertragingsregeling:

 1. Neem contact op met de decaan van jouw opleiding. Leg jouw situatie uit – als deze niet al bekend is bij diegene – en geef aan dat je graag deze kwijtschelding wilt aanvragen.
 2. Je decaan helpt je vervolgens verder met de juiste formulieren. Ook heb je hierbij je arts nodig voor een medische verklaring (of orthopedagoog voor een dyslexieverklaring).
 3. Als de formulieren ingevuld zijn, stuurt je decaan deze op naar DUO. Houd er rekening mee dat dit een aantal weken kan duren.

Lees hier meer informatie >>

 1. Neem contact op met de decaan van jouw opleiding. Leg jouw situatie uit – als deze niet al bekend is bij diegene – en geef aan dat je graag deze kwijtschelding wilt aanvragen.
 2. Je decaan helpt je vervolgens verder met de juiste formulieren. Ook heb je hierbij je arts nodig voor een medische verklaring (of orthopedagoog voor een dyslexieverklaring).
 3. Als de formulieren ingevuld zijn, stuurt je decaan deze op naar DUO. Houd er rekening mee dat dit een aantal weken kan duren.

Lees hier meer informatie >>

 
 1. Neem contact op met de decaan van jouw opleiding. Leg jouw situatie uit – als deze niet al bekend is bij diegene – en geef aan dat je graag het profileringsfonds wilt aanvragen.
 2. Je decaan geeft je 2 formulieren van DUO. Wat deels door jou, deels door je arts en deels door je decaan ingevuld moet worden. Ook online vind je hier het formulier medische informatie en hier het formulier verzoek voorziening.
 3. Als het complete formulier ingevuld is, stuurt je decaan deze op naar DUO. Houd er rekening mee dat dit een aantal weken kan duren.
voltijd studie financiele regelingen

Wat is een opleiding verplicht?

De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) bepaalt dat iedere student recht heeft op studiebegeleiding. Je kunt verschillende vormen van begeleiding krijgen tijdens je MBO- of HBO instelling of universiteit.

 • Loopbaanadviseur: Wanneer je twijfelt over je studiekeuze of tegen problemen aanloopt tijdens je studie kan een loopbaanadviseur je advies geven.
 • Decaan: Het kan zijn dat je door je chronische aandoening bepaalde regelingen of voorzieningen nodig hebt. Voor zulke vragen kun je bij de studentendecaan terecht. Dit kan bijvoorbeeld gaan om zaken zoals: extra tentamen tijd, een aparte ruimte om tentamens af te leggen of een (trap)lift.
 • Studieadviseur: Een studieadviseur kan je o.a. helpen met inhoudelijke vragen over je opleiding, aangepaste regelingen voor tentamens, studievertraging of aanpassingen met het rooster.
 • Studentenpsycholoog: Wanneer je problemen hebt met studeren door je chronische aandoening kun je hulp vragen bij een studentenpsycholoog. Hier kunnen o.a. problemen besproken worden als: faalangst, moeite met time-management, concentratieproblemen, onzekerheid of privézaken.
 • Buddy: Er zijn verschillende onderwijsinstellingen waarbij je hulp kunt inschakelen van een buddy. Dit zijn ouderejaars studenten, die jou studietips en hulp kunnen bieden tijdens opleiding.

Geboden aanpassingen:

 • Extra tijd voor tentamens (zowel schriftelijk als mondeling)
 • Meer tijd voor het inleveren van werkstukken
 • Flexibele aanwezigheid bij werkgroepen
 • Voorzieningen en hulpmiddelen zoals het gebruik van een laptop tijdens een tentamen, spraaksoftware of een brailleleesregel
 • Het Bindend Studieadvies kan worden aangepast indien er een nieuwe, haalbare studieplanning gemaakt wordt

Lees ook:

Wat zeggen de onderwijsinstituten?

Ik heb even op het internet gezocht naar verschillende opleidingsinstituten en wat zij op hun website vermelden over studeren met een functiebeperking:

Fontys:

 • Extra studiebegeleiding
 • Meer tijd voor tentamens
 • Aangepast studierooster
 • Aangepaste toetsvorm
 • Online tool Kurzweil bij samenvatten, lezen en schrijven
 • Extra jaar studiefinanciering via DUO
 • Financiële regeling Fontys bij studievertraging (regeling Profileringsfonds)
 • Huisvesting en toegankelijkheid

Meer informatie over studeren bij Fontys met een beperking lees je hier.

ROC

Wanneer je bij het ROC een opleiding wil volgen met een chronische aandoening, kun je voor je met een opleiding begint contact opnemen met Steunpunt Opleiding & Handicap. Je kunt dan informeren of de opleiding met jouw aandoening haalbaar is. Op deze pagina lees je meer informatie over studeren bij het ROC met een beperking.

Ook hebben zij een lijst online staan, waarin vermeld staat op welke onderwijsinstellingen ondersteuning bieden voor studeren met een handicap.

Avans Hogeschool

Avans geeft aan dat je het beste voor je aanmelding al een afspraak kunt maken bij een van de studentendecanen. Er wordt dan gekeken welke beperkingen er zijn en wat Avans kan doen om de opleiding voor jou mogelijk te maken. Er wordt gekeken naar je beperking, mogelijke belemmeringen, eerdere ervaringen en naar welke aanpassingen er eventueel nodig zijn. De examencommissie zal uiteindelijk besluiten of Avans groen licht krijgt voor de gewenste aanpassingen.

Lees meer informatie over studeren bij Avans Hogeschool met een beperking, of bekijk hun folder voor studenten met een functiebeperking.

Gilde opleidingen

Als je bij Gilde Opleidingen gaat studeren zijn er 4 verschillende begeleiders die mogelijk ondersteuning kunnen bieden bij jouw situatie.

 • Trajectbegeleider: Dat is degene die jouw leertraject volgt en je advies geeft. Ook is de trajectbegeleider het aanspreekpunt voor jouw ouders of verzorgers.
 • Loopbaanadviseur: Wanneer je je niet helemaal op je plek voelt bij jouw opleiding kun je met een loopbaanadviseur in gesprek gaan over de mogelijkheden die er voor je zijn.
 • Schoolmaatschappelijk werker: Een schoolmaatschappelijk werker (ook wel vertrouwenspersoon genoemd) kan worden ingeschakeld door jouw trajectbegeleider als het niet helemaal lekker loopt in je privé situatie.
 • Ambulant begeleider: Een ambulant begeleider kijkt wat voor ondersteuning er nodig is voor leerlingen met bijv. dyslexie, autisme of ADHD

Meer informatie over studeren bij Gilde Opleidingen met extra ondersteuning.

Er zijn vast nog wel andere opleidingsinstituten die hier nu niet vermeld staan. Dat wil niet zeggen dat deze opleidingen geen mogelijkheden bieden voor jongeren met een chronische aandoening. Je kunt altijd even via de website van jouw opleiding (of de opleiding die je wil gaan doen) checken wat ze bieden. Staat het er niet duidelijk vermeld? Neem dan even telefonisch contact met ze op.

Als HBO student heb je op de meeste scholen en je propedeuse gehaald hebt, omdat je volwassen bent de volledige vrijheid (en verantwoordelijkheid) om zo lang over je studie te doen over je zelf wil. Dit heeft echter wel financiële gevolgen, zoals collegegeld betalen over de periode dat je verlengt. Je kunt over die periode er voor kiezen om geen wel of geen studiefinanciering te ontvangen.

Ook tijdens je scriptieperiode gelden gewoon nog schooljaren. Vaak hanteren hogescholen een aantal inlevermomenten, waarbij ze dus ook vlot nakijken en de diploma nog uitgeven. Je kunt met je mentor en anders met je decaan bespreken op welke momenten dat gebeurt. Vraag hem/haar ook welke gevolgen dit heeft.

Maak gebruik van je rechten

Een voltijd studie met een chronische lichamelijke en/of psychische aandoening, beperking of handicap kan erg zwaar zijn. Het is niet voor niets dat er speciale voorzieningen, aanpassingen en regelingen mogelijk zijn; maak daarom ook gebruik van je rechten om het studeren zo aangenaam mogelijk te maken.

Er kan wel wat tijd en energie gaan zitten in het aanvragen en regelen van bepaalde toeslagen of voorzieningen, maar dat is absoluut de moeite waard als het daar voor jou wat makkelijker van wordt.

Heb jij ervaring met voltijd studie en regelingen, vergoedingen of voorzieningen? Laat het ons weten!

Nog even verder lezen?

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter.

Hulp nodig? Stuur ons een appje of mailtje.

Hulp nodig? Stuur ons een appje of mailtje, of bericht op ons Facebook:

1 reactie op “Voltijd studie en een chronische aandoening: hier heb je recht op”

 1. Er mist een hoop in dit artikel. Ik zal het kort houden.
  -Al een studie afgerond? Geen recht meer op een beurs of tegemoedkoming vanuit de school.
  -Studievertraging is irritant omdat je als student niet in de pas loopt en dat staat vaak gelijk aan niet met open armen ontvangen worden want je bent lastig…
  -Opschorting van de inleverdata betekent vaak ook dat niemand zijn handjes meer wil branden aan jou helpen omdat er niets geregeld is voor vertraging.
  -Herkansingen kun je vaak alleen via de examencommissie verkrijgen en zij hanteren meestal ZES weken antwoordtermijn.
  -Het is in veel gevallen niet opgenomen in het onderwijs en examenregelement dat zieke studenten extra geholpen moeten worden. Je krijgt dan vaak van die welles / nietes discussies als dat je je diploma cadeau probeert te krijgen omdat je extra hulp wilt. Reken nergens op.
  -Heb je al je stufi opgebruikt en kun je niet meer lenen? Pech gehad. Lang niet elke HBO/Universiteit heeft een potje voor studievertraging
  -Studieloopbaanbegeleider vind het probleem te complex en wijst je probleem af komt vaak voor.
  -Studentenpsychologen zijn op veel universiteiten overbelast met een erg lange wachtlijst en MAX 3 gesprekken a 25 euro
  Superleuk dus dat een opleiding “verplicht” is om die mensen in dienst te hebben, maar vaak krijg je “er zijn voor jou nog honderd andere studenten, dus why should we care” als antwoord. Misschien niet letterlijk, maar de sfeer kan erg vijandig worden als jij niet presteert.
  Mijn tip is: ga er niet zomaar vanuit dat je uitstel krijgt. Er is namelijk wel beroep en bezwaar mogelijk, mogelijk zelfs via de examencommissie of college van beroep van examens maar als je hoofdpijn wilt moet je die route bewandelen.
  Mijn 2e tip is: probeer het met docenten op een akkoordje te gooien en mocht dat niet lukken dan ga je naar de decaan/studieadviseur. Je hebt bij hen wel (regelmatige) meldplicht maar dat was het dan. Zij kunnen jou niet verplichten om met medische papieren aan te komen!
  Daarnaast is het slim om je tijdig (tijdelijk) uit te schrijven want betalen per vak kan nog steeds bijna nergens.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en GooglePrivacy PolicyenServicevoorwaarden toepassen.

Kom in contact met jongeren zoals jij!

Wil jij graag in contact komen met lotgenoten zodat je ervaringen kunt uitwisselen, tips kunt delen en herkenbare verhalen kunt lezen en dat allemaal in een groep met jongeren die jou écht begrijpen? Meld je aan voor de JongPIT Community op Facebook!
Scroll naar top Skip to content