Meer tijd voor toetsen en/of aanpassingen door functiebeperking

Waar wil je over lezen?

Meer tijd voor toetsen en/of aanpassingen door functiebeperking

meer-tijd-toetsen-ecjp

Meer tijd voor toetsen door een functiebeperking is in verschillende gevallen mogelijk. Echter ontvangen we via WhatsApp regelmatig berichtjes met de vraag wat de regels en mogelijkheden zijn als het gaat om meer tijd voor toetsen. In dit blog bericht leggen we er graag meer over uit.

Meer tijd voor toetsen en/of aanpassingen door functiebeperking

Met een functiebeperking (chronische aandoening, beperking of psychische klachten) is het in specifieke gevallen mogelijk om meer tijd of aanpassing te krijgen voor toetsen.
Op basis van de Wet Gelijke Behandeling is het voor scholen verplicht om, wanneer voor studenten met een functiebeperking hun deelname aan onderwijs bedreigd, hen doeltreffende aanpassingen te bieden. Het doel is om belemmeringen die jij ervaart zo veel mogelijk weg te nemen. Voor jou betekent dit dat je de mogelijkheid kunt krijgen om toetsen af te leggen die zo veel mogelijk is aangepast aan jouw individuele functiebeperking.

meer-tijd-toetsen-ecjp

Bij wie moet ik zijn om meer tijd of aanpassing voor toetsen te regelen?

Bij je toekomstige opleiding:

Let erop dat je bij inschrijving voor je studie via Studielink vooraf al aangeeft dat je een functiebeperking hebt. Sommige scholen hebben een studie- en loopbaancentrum. Vanuit daar kun je een persoonlijke coach aangewezen krijgen. Diegene kan jou belangeloos helpen wanneer je binnen je studie ergens tegenaan loopt. Als er geen studie- en loopbaancentrum is, elke school heeft een decaan.
Een studentendecaan kan meer voor je betekenen dan je denkt en ervoor zorgen dat jouw studie soepeler verloopt vanwege bepaalde aanpassingen. We raden je aan om voor je start aan je studie contact op te nemen met de studentendecaan van je toekomstige opleiding.
Je kunt hem/haar dan jouw situatie uitleggen en vragen wat mogelijk is. Een studentendecaan kan meer voor je betekenen dan je denkt en ervoor zorgen dat jouw studie soepeler verloopt vanwege bepaalde aanpassingen!
Lees ook: 7 tips: School of studie met een lichamelijke of psychische aandoening >>

Bij je huidige opleiding:

Aanpassingen voor toetsen kun je met behulp van de studentendecaan schriftelijk aanvragen bij de examencommissie. In sommige gevallen mag de studentendecaan al toezegging doen en hoeft het niet via de examencommissie, bijvoorbeeld bij AD(H)D, ASS, RSI en dyslexie.
Iedere middelbare school heeft een decaan en vertrouwenspersoon. Een decaan kan je helpen bij regelingen en aanpassingen. Hij/zij weet hoe dit werkt op jouw school en wat de mogelijkheden zijn. Als je het te spannend vind om direct naar een decaan te gaan, kun je als dat fijner voelt eerst naar een vertrouwenspersoon.
Bij een vertrouwenspersoon kun je het te hebben over waar je tegenaan loopt. Hij of zij kan met jou kijken wat je behoefte precies is en bekijken welke manieren zijn om je te ondersteunen. Gesprekken met een vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk, die inhoud wordt met niemand anders gedeeld (tenzij je situatie te gevaarlijk is). Je vertrouwenspersoon kan je ondersteunen om bij de decaan te vragen om aanpassingen.
Mocht je het na willen zoeken: in de onderwijs- en examenregeling van je opleiding kun je informatie vinden over de wijze waarop gelegenheid wordt geboden om tentamens te maken. Denk aan meer tijd, op andere tijden, andere toetsvormen, gebruik van digitale hulpmiddelen of spreiding van tentamens.
De examencommissie beslist meestal binnen vier weken op het ingediende verzoek. De aanpassingen kun je bij instemming zelf regelen of met de examinator. Als dit nog nieuw voor je is; je kunt daarbij ondersteuning krijgen van de studentendecaan of als je het spannend vind, je vertrouwenspersoon.

Een aantal mensen die gebruik gemaakt hebben van aanpassingen en/of meer tijd bij toetsen:

Ik had bij mijn mentor aangegeven dat ik extra tijd nodig had ivm moeilijk kunnen schrijven en mindere concentratie door medicatie. Samen met mijn mentor heb ik een gesprek gehad met zorgcoördinator. De zorgcoördinator heeft toen geregeld dat ik een laptop kreeg en extra tijd voor examens. Voor vakken als wiskunde, waarbij je wel moet schrijven, zat er een docent van een ander vak bij om voor mij te schijven als het mij niet meer lukte.”

“Ik mag mijn tentamens die na 18.00 uur zijn vervroegen, zodat ik de tentamens eerder op de dag kan/mag maken.”

 “ik zit volgend jaar in 5 havo en ik heb autisme. Op mijn school bleek het mogelijk om een verlenging te krijgen de schoolexamens en het eindexamen!”


Laat je ouders meer lezen over vrijstellingen en aanpassingen bij Autisme in het voortgezet onderwijs >>

Meer lezen over (aangepast) studeren met psychische klachten, ADHD, dyscalculie, dyscalculie of autisme >>

Wat als ik het niet eens ben met de beslissing van school?

Soms zal de aangevraagde aanpassing te veel van de onderwijsinstelling vragen. In dat geval mag de onderwijsinstelling de aanpassing weigeren. Bijvoorbeeld omdat de kosten te hoog zijn of omdat een bepaalde aanpassing technisch zeer moeilijk uit te voeren is. In de wet heet dat dan onevenredig belastend. De onderwijsinstelling moet in dat geval wel onderzoeken of een andere aanpassing wellicht ook doeltreffend kan zijn.
Ben je het alsnog niet eens met gemaakte beslissingen en wil je bezwaar maken? Dat kan!

Examencommissie

Elke opleiding heeft een examencommissie. De examencommissie is verantwoordelijk voor het effectief organiseren van alle tentamens en examens, waakt over de kwaliteit hiervan en ziet toe op de naleving van het onderwijs- en examenreglement. Ook bepaalt de examencommissie of je als student de kennis en vaardigheden beheerst die nodig zijn voor het behalen van je diploma. Een examencommissie heeft een onafhankelijke beslissingsbevoegdheid.
Je kunt een beroep aantekenen via de examencommissie. Doe dit wel binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing! Controleer welke termijn jouw school aanhoudt.

Bezwaar indienen bij de examencommissie

Zoek op de website van je school naar informatie over Bezwaar indienen bij de Examencommissie. Zo weet je wat er in je bezwaarschrift dient te staan en bij wie je het moet indienen.
Meestal nodigt de examencommissie je na het indienen van het bezwaar uit voor een gesprek. Daarin krijg je de gelegenheid om jouw standpunt toe te lichten. Meestal krijg je vervolgens binnen 4 weken een beslissing op je ingediende bezwaar.
Ook als je het niet eens bent met de beslissing van de examencommissie kun je ‘in beroep gaan’. Dat doe je bij de College van Beroep van Examens.

Heb je behoefte aan iemand die met je meekijkt? Stuur ons een appje!

Heb je een klacht over de manier waarop je aanvraag of je bezwaar is behandeld.
Of vind je dat je school zich onvoldoende inspant om doeltreffende aanpassingen te verrichten?
>> Lees meer over het indienden van een klacht

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter.

Hulp nodig? Stuur ons een appje of mailtje.

Hulp nodig? Stuur ons een appje of mailtje, of bericht op ons Facebook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en GooglePrivacy PolicyenServicevoorwaarden toepassen.

Kom in contact met jongeren zoals jij!

Wil jij graag in contact komen met lotgenoten zodat je ervaringen kunt uitwisselen, tips kunt delen en herkenbare verhalen kunt lezen en dat allemaal in een groep met jongeren die jou écht begrijpen? Meld je aan voor de JongPIT Community op Facebook!
Scroll naar top Skip to content