Propedeuse behalen: Krijg je meer tijd met een functiebeperking?

Waar wil je over lezen?

Propedeuse behalen: Krijg je meer tijd met een functiebeperking?

Je propedeuse behalen is iets wat je niet kunt overslaan tijdens je opleiding. Echter is er wel een mogelijkheid om meer tijd te krijgen om je P te behalen als je een functiebeperking hebt. Naar aanleiding van een vraag die we via WhatsApp binnen kregen delen we er in dit artikel delen we er meer over.

Propedeuse behalen: Krijg je meer tijd met een functiebeperking?

Er zijn omstandigheden, zoals lichamelijke en psychische problemen, maar ook bijvoorbeeld mantelzorg, waar je zelf geen vat op hebt (overmacht) en daardoor studievertraging op kan lopen. We kregen een vraag binnen waar meer van jullie waarschijnlijk graag het antwoord van willen horen.

“Volgend jaar wil ik een HBO studie gaan doen. Nu moet je de propedeuse in 1 jaar halen. Maar gezien mijn slechte gezondheid weet ik niet of dat gaat lukken. Weten jullie welke mogelijkheden er zijn betreft verlenging van de propedeuse?”

Melden van je functiebeperking

Om meteen met de deur in huis te vallen: Alle onderwijsinstellingen kúnnen afwijken van de verplichting om binnen een jaar propedeuse te halen wanneer er sprake is van overmacht. Zij hebben dus de mogelijkheid om je langer dan 1 jaar te geven voor het behalen van je propedeuse.
Voorwaarde hiervoor is dat je zo vroeg als redelijkerwijs mogelijk bij de decaan informatie deelt over je functiebeperking (chronische aandoening, beperking, psychische klachten en/of anders). Hoewel het melden van een functiebeperking niet wettelijk verplicht is, raden wij toch aan het aan te geven bij je school.

“Tijdens mijn HBO-studie is de ziekte Reumatoïde Artritis vastgesteld. Ik moet langer en vaker aan school zitten omdat door de pijn mijn concentratie minder is en ik lesstof vaak minder snel onthoud. Ik werkte naast mijn studie, wat steeds zwaarder werd. Met de tips van ECJP heb ik gelukkig individuele studietoeslag en vervoersvergoeding aan kunnen vragen. Toch maakte ik me ook nog zorgen of ik het eerste jaar wel ging halen. Na overleg met mijn decaan bleek dat ik een jaar langer kreeg om mijn propedeuse te halen. Ik kreeg uitstel, heb mijn vakken samen met de decaan over de twee jaar verdeeld en er werd zelfs soepeler omgegaan met de aanwezigheidsplicht. Super fijn, want ik was echt bang dat ik moest stoppen.”

“Ik heb bewust voor een voltijd studie gekozen in plaats van deeltijd, omdat school nog wel begrip zal hebben voor periodes van afwezigheid door ziekte, maar een werkgever sowieso minder.

Lees ook: Meer tijd voor toetsen en/of aanpassingen door functiebeperking >>>

Wanneer is er sprake van overmacht?

Veel scholen hanteren voor het aanvragen van uitstel namelijk wél een meldingsplicht, vaak binnen twee maanden na het ontstaan van de bijzondere omstandigheid. Maar wanneer is er nu sprake van overmacht, en wanneer niet?
Een situatie van overmacht is een situatie waar je zelf geen vat op hebt. Denk aan lichamelijke en psychische klachten, maar ook bijvoorbeeld mantelzorg en revalidatie. De wet noemt jouw situatie een overmachtssituatie als je een van de volgende persoonlijke omstandigheden kunt aantonen (met bijvoorbeeld een artsverklaring):

  • Ziekte
  • Lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis
  • Zwangerschap
  • Bijzondere familieomstandigheden
  • Topsport

Een overmachtssituatie is niet meteen een reden om in aanmerking te komen voor een financiële regeling of andere voorzieningen. Er zal altijd gekeken worden naar de aard van jouw omstandigheden, de mate van impact op je studie en een aantoonbaar verband (oorzaak-gevolg) tussen jouw situatie en de studievertraging.
Heb je studievertraging opgelopen op je voltijdstudie? Dan zijn er regelingen via de studentendecaan waardoor je geld terug krijgt, een jaar extra kunt lenen en/of een jaar ov-kaart krijgt.
Lees hier meer >>
Vertragingen door zaken waar je zelf voor kiest, zoals bijvoorbeeld werken naast je studie, een eigen bedrijf of uitwisseling met een buitenlandse universiteit, vallen niet onder regelingen voor uitstel of financiële compensatie. Dat houdt echter ook in dat ze vaak niet onder meldplicht vallen. Benoem ze dan ook niet als reden voor jouw vertraging.
Focus bij het benaderen van je decaan voornamelijk op de overmacht: je (lichamelijke of psychische) gezondheidsklachten die leiden tot vertraging.

Bindend studieadvies en de propedeuse

Het Nederlandse hoger onderwijs is van hoge kwaliteit en een van de meest toegankelijke stelsels in Europa. Hier profiteren niet alle studenten van. Jongeren met een functiebeperking op hogescholen krijgen zeker niet altijd gelijke kansen krijgen. Het bindend studieadvies, gehanteerd door sommige, maar zeker niet alle hogescholen en universiteiten, is in het leven gebracht als instrument om samen met de student te bepalen of hij/zij wel de juiste studiekeuze heeft gemaakt.
Onder studenten voelt het echter vaak meer als een dreigement. Lukt het binnen een jaar niet om een minimumaantal studiepunten te halen, dan wordt je van de opleiding afgezet. Eerst met een voorlopig bindend studieadvies, waardoor je nog kans hebt om verbetering in je situatie te brengen en later het definitief bindend studieadvies.
Mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vind dat iedereen een reële kans moet hebben op het halen van een diploma. Zij maakt zich sterk en gaat in gesprek met het onderwijs voor extra stappen naar inclusiever hoger onderwijs. Eind oktober 2018 is er op de website van Rijksoverheid een nieuwsbericht over uitgebracht. Lees hier meer >>
Je krijgt meestal halverwege het jaar een voorlopig binden studieadvies.

Propedeuse

Bij wie meld ik mijn situatie?

Je school heeft speciale voorzieningen en voor het regelen hiervan is het van belang om op tijd je omstandigheden op tijd aan te geven. Wil je aanspraak maken op meer tijd voor je propedeuse? Er wordt geacht dat je in de veel gevallen ruim van te voren aan ziet komen of je in de gevarenzone komt wordt vaak gevraagd om binnen twee maanden na het ontstaan melding te maken.
Je kunt bij inschrijving voor je studie via Studielink al aangeven dat je een functiebeperking hebt! Heb je dit nog niet gedaan – bijvoorbeeld omdat je tijdens je studie pas klachten krijgt – en volg je je studie al? Sommige scholen hebben een studie- en loopbaancentrum. Vanuit daar kun je een persoonlijke coach aangewezen krijgen. Diegene kan jou belangeloos helpen wanneer je binnen je studie ergens tegenaan loopt.
Als er geen studie- en loopbaancentrum is: elke school heeft een decaan. We raden je aan om voor je start aan je studie contact op te nemen met de studentendecaan van je toekomstige opleiding. Je kunt hem/haar dan jouw situatie uitleggen en vragen of er meer tijd mogelijk is voor het behalen van je propedeuse.
Een studentendecaan kan overigens meer voor je betekenen dan je denkt. Hij/zij kan ervoor zorgen dat jouw studie soepeler verloopt dankzij persoonlijke aanpassingen!
Lees ook: Revalidatietraject combineren met school, hoe pak je het aan? >>

Bezwaar en voldoende tegemoetkoming

Mocht het nu blijken dat je school je niet voldoende tegemoetkomt, dan kun je terecht bij het College van Beroep voor de Examens. Door bezwaar bij hen in te dienen kan het zijn dat je alsnog verlenging van je propedeuse krijgt. Ook als school daar in eerste instantie niet mee akkoord is gegaan.
Lees hier meer over bezwaar tegen Negatief Bindend studieadvies (NBSA) >>

“Het gesprek aangaan doe ik vanaf de start met school. Ik vond het heel naar om toe te moeten geven dat ik goed niet mee kan draaien op mijn studie. Ik kreeg door de verwachtingen studie echt het gevoel dat ik moest functioneren als een robot. Het kostte me veel energie omdat mijn school niet wist hoe te handelen. Zij hebben geen ervaring met studenten met psychische aandoeningen.

Langzaam begon ik me af te vragen of het überhaupt wel haalbaar was om mijn studie af te ronden. Omdat ECJP even meekeek met mijn situatie lukte het om bezwaar in te dienen. Ik kreeg uitstel voor sommige vakken, hoefde minder rekening te houden met de aanwezigheidsplicht en kreeg een jaar langer de tijd om mijn propedeuse af te ronden! “

Geschikte én noodzakelijke aanpassing

In het PDF-document “Studeren met een beperking – wetten en regelingen” van de Universiteit van Amsterdam staat vermeld:
“Als een student met een handicap of chronische ziekte een aanpassing nodig heeft, is de onderwijsinstelling verplicht die te bieden. De instelling hoeft echter pas iets aan te passen als een student aangeeft een aanpassing nodig te hebben.
Er zijn twee voorwaarden: de aanpassing moet geschikt én noodzakelijk zijn. Met ‘geschikt’ wordt bedoeld, dat de aanpassing inderdaad een belemmering wegneemt en de zelfstandigheid van de desbetreffende student vergroot. ‘Noodzakelijk’ wil zeggen dat hetzelfde doel niet op een andere manier kan worden bereikt. De aanpassing mag voor de school echter geen onevenredige belasting zijn.”
Als de school bijvoorbeeld voldoende mogelijkheden heeft aangeboden tot aangepast studeren en je daar niet naar eigen mogelijkheid aan hebt meegewerkt, zij niet altijd mee zullen werken met verlenging van de propedeuse.
Maak dus gebruik van de mogelijkheden die je worden aangeboden.

Heb je een klacht over de manier waarop je aanvraag of je bezwaar is behandeld? Of vind je dat je school zich onvoldoende inspant om doeltreffende aanpassingen te verrichten?
>> Lees meer over het indienden van een klacht (op Handicap + Studie)

 

Heb je vragen over dit onderwerp? Laat het weten in een reactie onder dit bericht of Stuur ons gratis een app’je!

 

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter.

Hulp nodig? Stuur ons een appje of mailtje.

Hulp nodig? Stuur ons een appje of mailtje, of bericht op ons Facebook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en GooglePrivacy PolicyenServicevoorwaarden toepassen.

Kom in contact met jongeren zoals jij!

Wil jij graag in contact komen met lotgenoten zodat je ervaringen kunt uitwisselen, tips kunt delen en herkenbare verhalen kunt lezen en dat allemaal in een groep met jongeren die jou écht begrijpen? Meld je aan voor de JongPIT Community op Facebook!
Scroll naar top Skip to content