Inclusief onderwijs moet de regel zijn en geen uitzondering

“In de praktijk zijn heel veel scholen op eigen kracht aan de slag om hun onderwijs inclusiever te maken. Schoolbesturen doen dat samen met hun docenten en met hun ouders en leerlingen, omdat ze het belangrijk vinden dat alle kinderen uit de buurt samen naar school gaan, ook als je niet makkelijk leert of fysieke beperkingen hebt of gedragsproblemen. Hoe mooi is het dan om deze scholen een steuntje in de rug te geven en andere scholen daarin mee te nemen?” 

Aan het woord is Dolf, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Nottingham, hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg en medeoprichter van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs. Dolf zag dat er in het onderwijsveld behoefte was om de bestaande kennis te delen, elkaar te inspireren en reguliere scholen te ondersteunen in hun weg naar inclusief onderwijs en ook het speciaal onderwijs daarbij actief te betrekken. Voor hem reden om samen met verschillende onderwijsorganisaties het Platform Naar Inclusiever Onderwijs op te richten.  

In gesprek met prof. drs. Dolf van Veen, medeoprichter van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs  

Groeiende beweging naar inclusief onderwijs  

^Dolf van Veen, medeoprichter van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs

Door het platform op te richten met onderwijsorganisaties zoals VOS/ABB, Verus en LVGS heeft de beweging een grote achterban in het primair en voortgezet onderwijs, met meer dan 80% van alle schoolbesturen in Nederland. En ook de koepels van het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs doen mee, naast landelijke organisaties in de gezondheidszorg, jeugdhulp en organisaties als Ouders & Onderwijs. 

Een beweging waarin scholen en hun partners elkaar steunen en inspireren om werk te maken van inclusiever onderwijs en verschillen tussen leerlingen op school als uitgangspunt te nemen. Het is belangrijk juist de verschillen te waarderen in plaats van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften te isoleren en te plaatsen op andere scholen.

Het Platform ondersteunt de scholen met uitwisselingsbijeenkomsten, leernetwerken, werkbezoeken en onderzoek delen.

Dolf: 

“Ook stimuleren we kennisuitwisseling over de grens. In het buitenland is al veel langer een traditie van inclusief onderwijs waar we van kunnen leren. Maar ook in Nederland zien we steeds meer voorbeelden van hoe inclusief onderwijs vorm en inhoud kan krijgen.”   

Schep goede randvoorwaarden 

Kiezen voor inclusiever onderwijs betekent ook dat scholen de randvoorwaarden op orde moeten hebben en zich gesteund weten. Deze randvoorwaarden omvatten het waar nodig kunnen bieden van goede speciale onderwijszorg en andere ondersteuning voor leerlingen en leraren. 

Het zou enorm helpen als in het onderwijsbeleid bewust voor inclusief onderwijs gekozen wordt en nagedacht wordt over hoe we inclusiever onderwijs actief kunnen bevorderen. Deze omslag gaat niet vanzelf en vraagt stimulerend beleid. 

Dit vraagt aanpassing van het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs, beleid op het huisvestingsplan en inclusieve nieuwbouw en investeren in ondersteuning en professionalisering van het onderwijspersoneel in samenwerking met de lerarenopleidingen. Zo creëer je betere randvoorwaarden voor de inclusieve leeromgeving van de toekomst en voelen scholen die deze stap willen maken zich gesteund.  

Ruimte om te versnellen  

Het allerbelangrijkste is echter het scheppen van ontwikkelingsruimte. “We zijn niet op zoek naar allerlei nieuwe blauwdrukken, modellen en inclusieladders! We willen vooral ruimte creëren voor goede praktijkvoorbeelden om verder te groeien en andere scholen mee te nemen en ondersteuning te bieden aan scholen die met inclusief onderwijs aan de slag willen,” aldus Dolf. 

“Daarnaast is ruimte nodig om te kunnen versnellen. De praktijk is in vele opzichten al veel verder dan de politiek. Laten we deze onderwijsinstellingen en hun partners dus ook de ruimte geven om voorloper te zijn, ook als er beperkingen zijn in wet- en regelgeving. We moeten hiermee niet wachten tot een nieuw stelsel voor funderend onderwijs is ingevoerd.”  

Er is veel werk te doen, benadrukt Dolf. De omslag in denken, praktijk en beleid gaan niet over een nacht ijs. De beweging is ingezet. Voor Dolf van Veen is het duidelijk: inclusief onderwijs moet de regel zijn en geen uitzondering! 

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter.

1 reactie op “Inclusief onderwijs moet de regel zijn en geen uitzondering”

  1. In plaats van het financieren van ‘handelingsverlegenheid’ zouden we handelingsbereidheid moeten stimuleren. Dat biedt kansen, geeft steun met mensen, middelen en mentaal.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.

Scroll naar top
Skip to content