Inclusief Onderwijs Maand

Blij naar school

Daar doen we het voor

Ieder kind en jongere is een vat vol unieke talenten en mogelijkheden en heeft er behoefte aan zich verbonden te voelen met anderen en zich te ontwikkelen. Ook kinderen en jongeren met een chronische aandoening of beperking willen zich welkom voelen op school en meedoen om zo te groeien en zich in te zetten voor onze samenleving. Helaas is dit nog niet vanzelfsprekend en verliezen we veel talent. Sinds de invoering van het passend onderwijs staan nog steeds veel kinderen aan de zijlijn. Ze zitten bijvoorbeeld noodgedwongen thuis, worden doorgestuurd naar het speciaal onderwijs, krijgen les op een voor hen te laag niveau of ontvangen geen passende ondersteuning binnen het regulier onderwijs. Zonde! Wij zien dat hierdoor leermogelijkheden voor de totale groep verloren gaan.

Maar, we zien ook dat het kan! Steeds meer scholen tonen lef en doorzettingskracht en zeggen:
"Dit kind hoort óók op onze school."Naar aanleiding van de wens naar inclusief onderwijs én de evaluatie die plaats vindt over passend onderwijs is nu hét moment aandacht te vragen voor het inclusief onderwijs. Om deze reden hebben JongPIT, FNO, Defence for Children en het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de handen ineengeslagen en organiseren we de Maand van het Inclusief Onderwijs.

Inclusief Onderwijs Maand

Wij delen nu een maand lang filmpjes, verhalen en artikelen van kinderen en jongeren, maar ook van bestuurders, beleidsmakers, docenten, zorg coördinatoren en andere betrokken partijen over inclusief onderwijs. Op deze manier hopen we te motiveren en te inspireren om samen te werken vanuit de behoeften en mogelijkheden van ieder kind!

Volg ons op social media en doe mee, samen realiseren we maatwerk en passende ondersteuning voor iedereen; op naar een inclusieve samenleving waarin ‘meedoen’ het nieuwe normaal is en iedereen tot zijn recht kan komen.

Inclusief Onderwijs Maand is een initiatief van:

Scroll naar boven
Skip to content