Inclusief Onderwijs: Eén onderwijssysteem waar iedereen welkom is

Waar wil je over lezen?

Inclusief Onderwijs: Eén onderwijssysteem waar iedereen welkom is

inclusief onderwijs

Eén van de thema’s waar JongPIT zich op richt is inclusief onderwijs, want een inclusieve samenleving begint bij een stevig fundament: het onderwijs. Daarom willen wij, samen met Platform naar Inclusiever Onderwijs, Defence for Children en FNO Jongeren INC. één onderwijssysteem waarin iedereen welkom is. Waarin jongeren met een chronische aandoening (1 op de 4 jongeren) of leer- en gedragsproblemen samen met hun leeftijdsgenoten in de klas zitten. Ook als ze extra onderwijszorg of ondersteuning nodig hebben. Een systeem waarin het onderwijs zich aanpast aan de leerling in plaats van andersom.

Overdracht onderzoeksrapport door JongPIT

Vanmorgen is er een bijeenkomst geweest waar o.a. gepraat is over de start van de meerjarige samenwerking met het Platform Naar Inclusiever Onderwijs en haar partners, waaronder Defence for Children. En dat is nog niet alles: JongPIT heeft meegeholpen aan een onderzoek omtrent inclusief onderwijs en vanmorgen zijn de resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek door een jongere van Stichting JongPIT aangeboden namens de onderzoekers en FNO Jongeren INC aan sleutelfiguren van de VNG, Ministerie OCW en de Tweede Kamer. Hieronder lees je meer over het onderzoek.

Bekijk in de video de rapportoverhandiging door JongPIT’ers Lauren & Femke.

Onderzoek stand van zaken inclusief onderwijs

Het Nederlands Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) heeft in opdracht van FNO-programma Jongeren INC het afgelopen jaar het eerste onderzoek in Nederland gedaan naar de stand van zaken van inclusief onderwijs bij 325 basisscholen.

De bevindingen uit het onderzoek zijn reden voor FNO Jongeren INC om met JongPIT samen te gaan werken met Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs en haar samenwerkingspartner Defence for Children en alle betrokkenen op te roepen om hieraan mee te doen. Demissionair minister Arie Slob en Tweede Kamerlid Paul van Meenen namen eerder deze week het onderzoeksrapport in ontvangst. Otwin van Dijk, burgemeester Oude IJsselstreek en lid VNG heeft vandaag een reactie gegeven tijdens de startbijeenkomst.

Het onderzoek onder basisscholen, die werken aan inclusief onderwijs geeft een unieke inzage in de status van inclusief onderwijs, de werkpunten en de ondersteuningsbehoeften die deze scholen aangeven. Daarnaast zijn praktijkverkenningen gedaan in een zestal regio’s, waarin actief wordt gewerkt aan inclusiever onderwijs. Deze regio’s vallen samen met samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Het onderzoek wordt momenteel ook uitgevoerd in het voortgezet onderwijs. De resultaten daarvan zijn later dit jaar bekend.

Enkele opvallende bevindingen bij basisscholen, die al actief bezig zijn met inclusief onderwijs

 • Scholen uit vernieuwingsonderwijs zijn oververtegenwoordigd (35%).
 • Eén op de vijf (22%) werkt niet met leerstofjaarklassen, van de rest 41% wel in aangepaste vorm.
 • Op negen van de tien (93%) scholen volgen kinderen samen onderwijs, soms onderwijs in aparte klas/groep(en) (66%); 34% heeft geen aparte klas/groep(en).
 • Grote verscheidenheid aan (groepen) leerlingen met beperking, zowel naar zwaarte als breedte.
 • Acht van iedere tien basisscholen (83%) hebben kinderen opgenomen, die ook op het sbo en so hadden kunnen zitten; gemiddeld ruim 11 leerlingen.
 • Ruim de helft (47-78%) geeft visie en missie van bestuur/team als motief aan.
 • Meer dan helft (59%) heeft voornemen om komende vier jaar het aantal leerlingen met speciale onderwijs zorg uit te breiden.
 • Vorderingen worden geboekt op sociale integratie op school, in de klas en prestaties van alle leerlingen.
 • Extra aandacht vraagt de vormgeving van een inclusievere leeromgeving in de klas zelf.
 • Financiële middelen worden als knelpunt ervaren en hebben in hoge mate prioriteit bij 47-53% vd scholen.
 • Behoeften aan beschikbaarheid leerkrachten (60%), aandacht voor alle leerlingen (51%) en ondersteuning en wet- en regelgeving vanuit gemeenten (25%).

In onderstaande animatie-video wordt duidelijk uitgelegd wat er precies bedoeld wordt met inclusief onderwijs en wat de plannen zijn.

Nog veel werk te verzetten

Veel waardevolle lessen komen naar voren uit het onderzoek, maar er is ook nog veel werk te verzetten. FNO Jongeren INC steunt daarom de komende jaren JongPIT, het Platform Naar Inclusiever Onderwijs en haar samenwerkingspartner Defence for Children om samenwerkingsverbanden, scholen, ouders en leerlingen te ondersteunen om inclusief onderwijs te realiseren en een duurzaam Platform te creëren, die deze ondersteuning ook na de programmaperiode blijvend kan bieden. FNO en de genoemde organisaties roepen iedereen op hieraan mee te doen.

Wij zijn zeer vereerd dat het rapport in ontvangst is genomen door Arie Slob, demissionair minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Paul van Meenen, Tweede Kamerlid voor D66 en Otwin van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek en lid Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs bij de VNG. 

Reactie Paul van Meenen (Tweede kamerlid D66)

“Als je nu Inclusief Onderwijs wilt, dan heb je al een heleboel hobbels te overwinnen, dat zou niet zo moeten zijn. We weten nog veel te weinig over wat wel werkt. Dit onderzoek is daarom heel waardevol.”

Reactie Otwin van Dijk (Burgemeester Oude IJsselstreek en lid VNG)

“Het is heel raar dat we in Nederland mensen met een beperking en chronische aandoeningen nog steeds zo vaak apart behandelen, met aparte voorzieningen vanuit het besef dat we samen 1 samenleving zijn. Dat begint bij inclusief onderwijs. Samen naar school, in hetzelfde onderwijs. Ik wil samen met het Platform en haar partners een versnelling geven op inclusief onderwijs.”

Onderzoeker Prof. Drs. Dolf van Veen

“Dankzij het onderzoek en de praktijkverkenningen in regio’s die samenvallen met de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs hebben we zicht op onderwerpen waaraan scholen en samenwerkingsverbanden/regio’s nu en de komende jaren aan werken, vanuit verschillende startposities en randvoorwaarden, welke knelpunten zij tegenkomen en welke ondersteuningsvragen deze scholen en samenwerkingsverbanden/regio’s. Hierdoor kunnen we waar nodig ook maatwerk bieden. Het onderzoek en regiobeschrijvingen vormen dé basis om de komende jaren aan de slag te gaan met scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en de leerlingen zelf.”

Wendy van Hal, programmalijnmanager FNO Jongeren INC

Ieder kind is een vat vol unieke talenten en mogelijkheden, heeft behoefte om zich verbonden te voelen met anderen en zich te ontwikkelen. Ook kinderen en jongeren met een chronische aandoening (1 op de 4 jongeren) willen zich welkom voelen op school en meedoen. Om zo te groeien en zich in te zetten voor onze samenleving. Helaas is dit nog niet vanzelfsprekend in Nederland en we verliezen daardoor veel talent.

Bijna vijf jaar na de invoering van passend onderwijs is de roep om meer inclusief onderwijs en ondersteunend inclusiever beleid steeds duidelijker hoorbaar. Het is daarom belangrijk dat we de handen ineenslaan en een duurzaam Platform creëren om scholen nu en in de toekomst te ondersteunen bij het realiseren van inclusief onderwijs. Het fundament voor een inclusieve samenleving.

Q&A: vragen beantwoord

Tijdens de bijeenkomst zijn er verschillende vragen gesteld in de chat, die we niet allemaal op dat moment konden beantwoorden. Deze vragen én de antwoorden hierop van bijzonder hoogleraar Dolf van Veen vindt u op de website van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs

Een stapje dichter bij inclusiviteit

We kunnen nog weinig delen over wat dit in beweging zet, maar we zijn blij een steentje bij te kunnen dragen aan inclusief onderwijs in Nederland en dat we dit ook hebben kunnen delen met de overheid en de Tweede Kamer.

Dit zijn dingen die je bij JongPIT misschien niet vaak voorbij hoort komen, maar dit is dus óók wat we doen. Want alleen op deze manier kunnen we ook écht het verschil maken.

Meer lezen over inclusief onderwijs? Bekijk de berichten van de Inclusief Onderwijs Maand!

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter.

Hulp nodig? Stuur ons een appje of mailtje.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.

Kom in contact met jongeren zoals jij!

Wil jij graag in contact komen met lotgenoten zodat je ervaringen kunt uitwisselen, tips kunt delen en herkenbare verhalen kunt lezen en dat allemaal in een groep met jongeren die jou écht begrijpen? Meld je aan voor de JongPIT Community op Facebook!
Scroll naar top
Skip to content