Onze inbreng voor de Tweede Kamer over corona & onderwijs

Waar wil je over lezen?

Onze inbreng voor de Tweede Kamer over corona & onderwijs

school corona

JongPIT, geeft gevraagd én ongevraagd advies over zaken die te maken hebben met jongeren met een chronische aandoening of beperking. We streven namelijk naar een inclusieve samenleving waarbij jongeren met een chronische aandoening of beperking gewoon mee kunnen doen. Daarom hebben wij inbreng naar Tweede Kamerleden gestuurd. Hieronder lees je wat we verstuurd hebben.

Onze input voor de Tweede Kamer over corona & onderwijs

Na een spannende zomer is het nieuwe schooljaar alweer enkele weken gestart op het mbo, de hogeschool en de universiteit. Anders dan normaal, want vanwege de coronacrisis is een groot deel van het onderwijs naar de online-omgeving verplaatst, zijn stages lastig te vinden en kiezen sommige onderwijsinstellingen voor het dragen van mondkapjes.

Hoewel we met goede moed zijn begonnen en we de voordelen van online onderwijs toejuichen, zien we ook steeds meer de nadelige impact van de coronacrisis op het onderwijs voor studenten met een ondersteuningsbehoefte. We delen onze ervaringen graag met u in aanloop naar uw debat met de minister op 7 oktober over de gevolgen van de coronamaatregelen voor het hoger onderwijs, mbo en stages.

Toename onbegrip en wegvallen van maatwerk

Veel jongeren met een ondersteuningsbehoefte gaven bij het begin van de crisis aan dat zij blij zijn met de mogelijkheden die online onderwijs hen biedt. Ze konden op deze manier onderwijs blijven volgen op de momenten dat zij daar energie voor hadden, klasgenoten blijven zien en online hun vragen stellen aan hun docent. Wij riepen dan ook op de ‘coronalessen’ mee te nemen en dit soort maatwerk en afstandsonderwijs ook ná de coronacrisis beschikbaar te houden voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

Tegelijkertijd merken we helaas dat deze nieuwe vorm van online-maatwerk soms het begrip en de toegankelijkheid voor ander maatwerk verdringt. Nu de onderwijsinstellingen langzamerhand weer meer fysiek onderwijs aanbieden, lijkt er weinig oog voor ondersteuning en maatwerk op de onderwijsinstelling zelf: 

“Nu er weer een toename is in coronabesmettingen vind ik het toch wel spannend worden om weer naar de hogeschool te gaan. Wanneer je aangeeft dat je het spannend vindt of toch liever niet komt, wordt het al gauw als gek of raar gezien. Dit vormt voor mij echt een obstakel om te zeggen dat ik liever online les blijf volgen of stress over de veiligheid en het maatwerk bij fysiek onderwijs”.

Lisa

Ook Emma worstelt hiermee: 

“Waar ik eerst een aangepast rooster had vanwege mijn energiebeperking, is dat sinds de coronamaatregelen niet mogelijk. Door de spreiding van de lessen kan er geen rekening meer gehouden worden met dat ik eigenlijk maar vier uur per dag les kan volgen. Nu zit ik soms wel zeven uur per dag op school en dat vraagt te veel van mij.” 

Emma

Wij begrijpen uiteraard dat het veel vraagt van docenten en onderwijsinstellingen om rekening te houden met de nieuwe coronamaatregelen. We maken ons echter wel zorgen om de signalen van deze leerlingen dat ‘normaal maatwerk’ voor hen wegvalt en er weinig begrip is voor hun zorgen.

Wij verzoeken u dan ook dit onder de aandacht te brengen bij de minister en haar te vragen in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen en aandacht hiervoor te vragen bij onderwijsinstelling zodat ‘normaal maatwerk’ niet verdwijnt door de veranderingen in het onderwijs naar aanleiding van de coronamaatregelen.

Onzekerheid over studievertraging door coronacrisis

In een recent onderzoek van JongPIT naar de impact van de coronacrisis bij jongeren met een chronische aandoening of beperking op onder andere het onderwijs geeft 64% van de deelnemende studerende jongeren aan dat zij studievertraging oplopen door de coronacrisis. De redenen die zij hiervoor opgeven zijn het niet doorgaan van stages of de uitval van lessen en practica.

Veel jongeren met een ondersteuningsbehoefte geven aan dat de onzekerheid over studievertraging veel stress oplevert. Omdat zij tot een risicogroep behoren, voelt het voor hen onveilig om door te gaan met hun stage (zeker als er collega’s zijn met besmettingen of als zij in de zorg stage lopen) of durven zij niet aanwezig te zijn bij de afname van een examen omdat ze met veel leerlingen in een zaal zitten of niet weten wat de omstandigheden zijn op hun onderwijsinstelling.

In veel gevallen kan de onderwijsinstelling of hun studieloopbaanbegeleider geen antwoord geven op de vraag wat afwezigheid of het tijdelijk stopzetten van een stage betekent voor hun studievoortgang. Heldere informatievoorziening en flexibel meedenken met de leerling zelf is hierbij van groot belang.

We verzoeken u dan ook de minister te vragen naar heldere informatievoorziening over studievertraging en passende oplossingen voor de groep jongeren met een ondersteuningsbehoefte waarbij fysieke aanwezigheid niet altijd mogelijk is omdat zij extra gezondheidsrisico’s lopen.

Van inspireren tot implementeren

We zijn blij met de handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd. We krijgen veel signalen – wat ook blijkt uit bovenstaande voorbeelden – dat studenten met een ondersteuningsbehoefte veel stress ervaren onder deze nieuwe omstandigheden. Voor hen is het essentieel dat hun onderwijsinstelling deze handreiking met praktische tips serieus neemt en met de leerling in gesprek gaat over passende oplossingen.

We hopen dan ook van harte dat onderwijsinstellingen deze handreiking ook echt – ondanks de druk van de veranderingen in het onderwijs door nieuwe coronamaatregelen – in praktijk gaan brengen.

We verzoeken u de minister te vragen wat zij kan doen om niet alleen te inspireren maar ook daadwerkelijke implementatie van de handreiking op onderwijsinstellingen te stimuleren.

Aandacht voor jongeren met een chronische aandoening of beperking

We zijn blij dat Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul tijdens het debat aandacht heeft gevraagd voor de groep jongeren met een chronische aandoening op beperking. Ze benoemde dat uit ons onderzoek naar voren kwam dat 64% studievertraging oploopt.

Deze overige resultaten van de corona impact analyse worden gepresenteerd tijdens ons event WIJ ZIJN JONGPIT. Op 5 november. Meld je ook aan!

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter.

Hulp nodig? Stuur ons een appje of mailtje.

Hulp nodig? Stuur ons een appje of mailtje, of bericht op ons Facebook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en GooglePrivacy PolicyenServicevoorwaarden toepassen.

Kom in contact met jongeren zoals jij!

Wil jij graag in contact komen met lotgenoten zodat je ervaringen kunt uitwisselen, tips kunt delen en herkenbare verhalen kunt lezen en dat allemaal in een groep met jongeren die jou écht begrijpen? Meld je aan voor de JongPIT Community op Facebook!
Scroll naar top Skip to content