Domein: Zorg

Landelijke Kwaliteitsstandaard Transitie in de Zorg

In bestaande richtlijnen en protocollen is nog te weinig aandacht voor de transitie van kindzorg naar volwassenzorg. Daarom ontwikkelt JongPIT in samenwerking met FNO, Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten (KIMS) en met partners uit beroepsgroepen, patiëntvertegenwoordiging en zorgverzekeraars een generieke Kwaliteitsstandaard Transitie in Zorg. Hierin staat de norm voor goede transitiezorg, en ook concrete aanbevelingen, handvatten …

Landelijke Kwaliteitsstandaard Transitie in de Zorg Lees verder »

Scroll naar top Skip to content