Bewustwordingscampagne omtrent het belang van aanwezigheid op school

Jongeren met een chronische aandoening of beperking hebben vaker (geoorloofd en ongeoorloofd) verzuim. Een wens vanuit de jongeren is dat er meer begrip komt in de klas omtrent het thuiszitten. Wat betekent thuiszitten en wat had de klas kunnen doen om te helpen? Daarom ontwikkelt JongPIT een bewustwordingscampagne inclusief lesmodule voor op middelbare scholen  met …

Bewustwordingscampagne omtrent het belang van aanwezigheid op school Lees verder »