Ziektewet-uitkering aanvragen: álles wat je erover moet weten!

Waar wil je over lezen?

Ziektewet-uitkering aanvragen: álles wat je erover moet weten!

ziektewet

Ziektewet uitkering, wat moet je er allemaal over weten? We hebben een uitgebreid artikel voor je geschreven met alle informatie omtrent de ziektewet uitkering. Hoe je het aanvraagt, wat je rechten en plichten zijn, waar je terecht kunt voor informatie en meer!

Ziektewet-uitkering aanvragen: álles wat je erover moet weten!

Heb je je vanwege ziekte, handicap of een bedrijfsongeval ziek gemeld? Heb je een arbeidscontract of uitzendbeding? Dan ben je automatisch verzekerd voor ziekte. Je hebt dan recht op ten minste 70% van je gemiddeld verdiende loon voordat je ziek werd. Ziektewet-uitkering krijg je maximaal 2 jaar (104 weken).

Neem liever niet zelf ontslag tijdens ziekte!

Als je zelf ontslag neemt tijdens je ziekte heb je in de meeste gevallen geen recht op Ziektewet-uitkering! Je werkever mag je de eerste 2 jaar dat je ziek bent niet zomaar ontslaan. Stelt je werkgever dus voor om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan? Ga daar niet mee akkoord.
Adviseert je arts om ontslag te nemen?
Neem contact op met UWV en bespreek met hen of het mogelijk is om alsnog een Ziektewet-uitkering te krijgen, bijvoorbeeld door bij hen een doktersverklaring aan te leveren.

Welke situatie is voor jou van toepassing?

Ik heb een werkgever
Mijn arbeidscontract loopt af tijdens mijn ziekte / is al beëindigd
Ik ben freelancer
Naast werk krijg ik WW-uitkering en ik ben ziek
Ik heb een WSW-indicatie

1. Ik heb een werkgever

Of je nu bij thuis werkt, uitzendkracht, oproepkracht, invalkracht of gewoon op locatie bij een bedrijf werkt, met een arbeidscontract of uitzendbeding heb je een werkgever. Als je ziek bent, meld je dan altijd ziek bij je werkgever of uitzendbureau. Je werkgever kan je informeren over de regels die gelden bij ziekte. Gedurende je ziekmelding wordt je loon doorbetaald.
Via Mijn UWV kun je zien dat je door je werkgever of uitzendbureau bent ziek gemeld en je kunt de status zien van je Ziektewet-aanvraag. Ook krijg je daar bericht of je uitkering is goedgekeurd en wanneer de eerste betaaldatum is.

Contact met je tijdens je ziekte

Als je langer dan een week ziek bent, meldt je werkgever dit meestal bij de arbodienst of bedrijfsarts. Dit zijn deskundigen op het gebied van werk en gezondheid. Over het algemeen houdt je werkgever de eerste paar weken dagelijks tot wekelijks contact met je om te vragen hoe het met je gaat.
Na ongeveer 6 weken ziekmelding word je opgebeld door de arbo- of bedrijfsarts met de vraag om op gesprek te komen. Samen met deze arts kun je bespreken of het goed is dat je nu rust neemt of hoe je wellicht een deel van je werk weer zou kunnen oppakken. Dit eerste gesprek wordt samengevat en gerapporteerd aan het UWV in een Probleemanalyse. Medische informatie wordt vermeld op een apart formulier en is alleen bedoeld voor jou en de arbo- of verzekeringsarts.
Bij langdurige ziekte wordt er door de arts, in samenspraak met jou er en je werkgever een stappenplan gemaakt. In een gesprek met deze arts en je werkgever bekijk je wat je wellicht nog zou kunnen doen en hoe je – stap voor stap – weer aan het werk kunt gaan. Dit heet re-integreren. Dit re-integratieverslag is van belang voor het UWV.

Hoe hoog is de uitkering?

De hoogte van je uitkering tijdens ziekte hangt af van de CAO van het bedrijf waar je voor werkt. In sommige CAO’s staat vermeld dat je volledig loon doorbetaald krijgt voor de volledige 2 jaar ziektewet. Andere CAO’s laten de uitkering in de 2 jaar langzaam af lopen naar 70% van je gemiddeld verdiende loon voordat je ziek werd.
Kom je met je uitkering onder het sociaal minimum? Dan kun je bij UWV een toeslag aanvragen. Onderzoek ook of je dan recht hebt op zorg- of huurtoeslag.

Vertel me meer over:

>>> het gesprek met en ondersteuning van de bedrijfsarts tijdens mijn ziekte
>>> rechten en plichten tijdens ziekmelding
>>> wat als mijn arbeidscontract binnenkort afloopt?

ziektewet

2. Mijn arbeidscontract loopt af tijdens mijn ziekte / is al beëindigd – ziek uit dienst

Als je contract afloopt en niet verlengd wordt terwijl je ziek thuis zit, ga je ziek uit dienst. Je werkgever hoeft je vanaf dat moment geen loon meer te betalen. Je werkgever vraagt een Ziektewetuitkering aan bij het UWV door jou op je laatste werkdag ziek te melden.
Ben je ziek geworden binnen 4 weken na afloop van je contract? Dan ziet UWV je als iemand zonder werkgever en heb je recht op ziektewet-uitkering. Tot 4 weken na het eindigen van je dienstverband kun je nog een ziektewet-uitkering aanvragen. Je moet je dan wel uiterlijk de tweede dag van je ziekte. De eerste 2 dagen zijn wachtdagen, waarop je geen inkomen ontvang. Daarna krijg je, als het goedgekeurd is, Ziektewet-uitkering van UWV. Je ontvangt hierover binnen 4 weken na ziekmelding van UWV een brief.

Wie vraagt de Ziektewet-uitkering aan?

Heb je geen werkgever meer? Meld je dan ziek via UWV Telefoon Werknemers: 0900-9294
Heb je nog een werkgever? Meld je je ziek bij je werkgever.
Via Mijn UWV  kun je de status inzien van je Ziektewet-aanvraag. Ook krijg je daar bericht of je uitkering is goedgekeurd en wanneer de eerste betaaldatum is. Je ontvangt per post een bevestiging van de ziekmelding.

Hoe hoog is de uitkering?

Als je een Ziektewet-uitkering ontvangt is dat in de meeste gevallen 70% van wat je gemiddeld verdiende voordat je ziek werd. Dit is inclusief vakantiegeld, die je dus niet apart zult ontvangen in mei. Tijdens Ziektewet-uitkering bouw je geen pensioen op. Via de rekenhulp: Ziektewet uitkering kun je uitrekenen op hoeveel je recht hebt. Ziektewet-uitkering krijg je per week betaald.
Kom je met je uitkering onder het sociaal minimum? Dan kun je bij UWV een toeslag aanvragen. Onderzoek ook of je dan recht hebt op zorg- of huurtoeslag.

Contact met je tijdens je ziekte

Na je ziekmelding belt een medewerker van UWV je op en bespreekt onder andere met je:

 • Wat voor werk je gedaan hebt;
 • waarom je niet in staat bent om te werken;
 • binnen welk tijdsbestek je verwacht dat het beter met je zal gaan;
 • of het mogelijk is dat je een Ziektewet-uitkering krijgt;
 • hoe je weer aan de slag kunt.

Na ongeveer 6 weken ziekmelding wordt je opgeroepen om op gesprek te komen. Als je nog een werkgever hebt, is dat met de arbo- of bedrijfsarts. Als je geen werkgever meer hebt, is dat met de UWV verzekeringsarts.
Samen met deze arts kun je bespreken of het goed is dat je nu rust neemt of hoe je wellicht een deel van je werk weer zou kunnen oppakken. Dit eerste gesprek wordt samengevat en gerapporteerd aan het UWV in een Probleemanalyse. Medische informatie wordt vermeld op een apart formulier en is alleen bedoeld voor jou en de arbo- of verzekeringsarts.
Bij langdurige ziekte wordt er door de arts, in samenspraak met jou er en je werkgever een stappenplan gemaakt. In een gesprek met deze arts en je werkgever bekijk je wat je wellicht nog zou kunnen doen en hoe je – stap voor stap – weer aan het werk kunt gaan. Dit heet re-integreren. Dit re-integratieverslag is van belang voor het UWV.

Vertel me meer over:

Het gesprek met en ondersteuning van de verzekeringsarts >>
Rechten en plichten tijdens ziekmelding >>

3. Ik ben freelancer

Is er een ‘fictief’ dienstverband? Zoals wanneer je voor een grotere opdrachtgever werkt. Meld je dan binnen 2 werkdagen ziek bij je opdrachtgever.
Ben je verzekerd voor de ziektewet? Meld je dan uiterlijk de tweede ziektedag ziek via UWV Telefoon Werknemers: 0900-9294
De eerste 2 dagen zijn wachtdagen, waarop je geen inkomen ontvangt. Daarna krijg je, als het goedgekeurd is, Ziektewet-uitkering van UWV. Via Mijn UWV kun je de status inzien van je Ziektewet-aanvraag. Ook krijg je daar bericht of je uitkering is goedgekeurd en wanneer de eerste betaaldatum is. Je ontvangt hierover binnen 4 weken na ziekmelding van UWV een brief.
Met UWV wordt je ziekmelding hetzelfde behandeld als iemand zonder werkgever (ziek uit dienst).
>> Lees meer

4. Naast werk krijg ik WW-uitkering en ik ben ziek

Ontvang je naast je werk een WW-uitkering en ben je ziek, meld je dan ziek bij je werkgever of uitzendbureau én bij UWV. Meld je uiterlijk de tweede dag van je ziekte ziek via Mijn UWV.
Je werkgever betaalt het in je contract vermelde loon door én je behoudt de eerste 13 weken van je ziekte WW-uitkering. Tijdens die weken gelden zowel de rechten en plichten van de Ziektewet als van de WW. Als je WW-uitkering binnen die 13 weken stopt, ontvang je een brief waar in staat of je recht hebt Ziektewet-uitkering en per wanneer dit ingaat. De hoogte van je Ziektewet-uitkering is in de meeste gevallen 70% van je WW-dagloon. Kijk hier en hier. voor meer informatie.
Vertel me meer over:
Ziektewet met werkgever >>
Rechten en plichten tijdens ziekmelding >>
Wat als mijn arbeidscontract binnenkort afloopt? >>

5. Ik heb een WSW-indicatie

De Wet Sociale Werkvoorziening is voor mensen die door hun beperking niet zlefstandig in een bedrijf kunnen functioneren, maar wel willen werken. Heb je een WSW-indicatie, heb je een baan en word je ziek? Meld je dan ziek bij je werkgever. Je werkgever kan je informeren over de regels die gelden bij ziekte. Tijdens je ziekmelding wordt je loon doorbetaald.

Vertel me meer over

Ziektewet met werkgever >>
Rechten en plichten tijdens ziekmelding >>
Werk je bij een WSW-werkplaats? Dan geldt dit niet voor jou. Hulp nodig? Neem contact met ons op!

“Ik weet nog dat ik vooral gefrustreerd en verdrietig was dat ik niet stappen kon zetten naar werk (ik was ziek uit dienst gegaan). Ik wilde niet thuis zitten met pijn en extreme vermoeidheid, ik wilde ook gewoon iets doen.” – Mandy

Op gesprek bij de arbo-, bedrijfs- of UWV verzekeringsarts

Na ongeveer 6 weken ziekmelding wordt je opgeroepen om op gesprek te komen. Als je nog een werkgever hebt, is dat met de arbo- of bedrijfsarts. Als je geen werkgever meer hebt, is dat met de UWV verzekeringsarts.
Elk van deze professionals heeft een beroepsgeheim. Dit betekent dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Zonder jouw toestemming mag de arts niet praten over je klachten/ziekte en welke behandeling je krijgt. De arts mag je werkgever wel laten weten:

 • of de behandeling die je krijgt helpt
 • welk werk je nog zou kunnen doen en voor hoe lang
 • adviezen voor op het werk, bijvoorbeeld werkplek- of werktijdaanpassingen

Een gesprek met de arbo-, bedrijfs- of UWV verzekeringsarts of bedoeld je lichamelijke of psychische klachten te bespreken. Samen met jouw wordt bekeken welke activiteiten je wel of niet kunt doen. Er wordt besproken of het op dit moment belangrijk is dat je rust neemt en/of hoe je stap voor stap weer aan het werk kunt gaan (re-integratie, eventueel met ondersteuning). Dit eerste gesprek wordt samengevat en gerapporteerd aan het UWV in een Probleemanalyse. Medische informatie wordt vermeld op een apart formulier en is alleen bedoeld voor jou en de arts..
Verwacht je in de toekomst helemaal niet meer te kunnen werken? Dan kun je de arts vragen om vroegtijdig een WIA-uitkering aan te vragen. Lees er hier meer over.

Probleemanalyse

Als uit de probleemanalyse blijkt dat je een tijdje rust nodig hebt, kan het zijn dat UWV met je afspreekt om je over een aantal weken of maanden nog eens te bellen. Bijvoorbeeld als je weer het ziekenhuis uit bent of als je een fysiek/psychisch revalidatietraject hebt afgerond.
Blijkt uit de probleemanalyse dat je stap voor stap kunt gaan werken aan je toekomstperspectief en re-integratie, dan wordt er ook een plan van aanpak opgesteld. In het Plan van Aanpak staan de stappen omschreven die gemaakt worden naar re-integratie. Ben je het niet eens met wat er beschreven is in het Plan van Aanpak? Soms kun je, als dat afgesproken is, je contactpersoon van UWV bellen om te bespreken welke wijzigingen je wil zien in het plan. Als daar niets over is afgesproken, dan kun je bezwaar maken.

Bereid je voor

Besef dat dit gesprek is om te kijken naar wat er nóg wel mogelijk is. We begrijpen dat als het slecht gaat en je niet lekker in je vel zit, het lastig kan zijn om naar zo’n arts niet uit te schreeuwen dat je nu niet kán werken en ook niet weet wanneer wél. Probeer zo’n gesprek echter in positieve zin op papier voor te bereiden:

 • Welk behandeltraject onderga je op dit moment?
  Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuis, fysiotherapie, psycholoog, revalidatietraject,
 • Hoe veel tijd denk je dat dit traject in gaat nemen?
  Kort door de bocht: hoe lang denk je behoefte te hebben aan RUST. Wanneer wil je afspreken dat er contact met je opgenomen wordt voor vervolgstappen?
 • Waar heb je op dit moment behoefte aan?
  Rust om te focussen op beter worden? Begeleiding om je toekomstperspectief op werkgebied te onderzoeken? Onderzoeken welke functies nog mogelijk voor je zijn met de beperkingen die je nu tegenkomt?
 • Met welke zorgen en vragen zit je?
  “Ik ben bang dat ik het werk niet aan kan.” “Ik kan me moeilijk concentreren, dus hoe kan ik mijn werk dan nog goed doen?” “Ik ben te moe om langere tijd achtereen te werken.” “Ik heb veel afwisseling nodig tussen zitten en staan, hoe past dit binnen werk?!”

Wees over je situatie, vragen en zorgen open en eerlijk, zowel naar jezelf als naar de verzekeringsarts. Je zult merken dat als jij laat zien en open bent dat je wel wíl, maar wellicht bang bent of het gevoel hebt dat dingen niet gaan, dat de arts ook reëeler is in het beeld dat hij van je noteert. Dat komt een eventuele beslissing ten goede.

Ervaring van Mandy:

Mandy: “Toen ik voor de probleemanalyse naar UWV kwam werd ik vanuit het ziekenhuis – ik had een zware darmontsteking door de ziekte van Crohn – er heen gebracht. Het was dus wel duidelijk dat het geen zin had om na te denken over re-integratie. In het jaar kreeg ik nog 3 ziekenhuisopnames. In die periode heb ik ongeveer om de drie maanden telefonisch contact gehad met mijn vaste contactpersoon bij UWV.
Ik weet nog dat ik vooral gefrustreerd en verdrietig was dat ik niet stappen kon zetten naar werk (ik was ziek uit dienst gegaan). Ik wilde niet thuis zitten met pijn en extreme vermoeidheid, ik wilde ook gewoon iets doen. Het was fijn dat UWV me juist de ruimte gaf om rust te nemen. Ik ben blij met het bestaan van ziektwet, want daardoor had ik ook financieel minder zorgen.”

Heb je vragen of zorgen over de Ziektewet? Neem contact met ons op en vraag naar Mandy. Zij kan je er veel over vertellen!

Wat zijn je rechten en plichten tijdens ziektewet?

Een Ziektewet-uitkering gaat gepaard met een aantal rechten, maar ook met verschillende plichten. Als je je hier niet aan houdt kun je een boete krijgen. Daarnaast ontvang je tijdelijk minder of geen uitkering meer.

Plichten Ziektewet-uitkering UWV:

 • Geef de juiste informatie door over jezelf en je situatie
 • Geef door als je weer beter bent
 • Zorg voor een geldig identiteitsbewijs
 • Kom naar geplande afspraken bij het UWV
 • Geef wijzigingen door (zoals veranderingen in werk of inkomen, veranderingen in je gezondheid of leefsituatie of verblijf in het buitenland)
 • Werk mee aan onderzoeken
 • Geef je verblijfsadres door
 • Werk aan je herstel
 • Zoek en behoud passend werk
 • Geef door als je inkomsten uit werk hebt
 • Geef door wanneer je meer of minder gaat werken
 • Werk actief aan je re-integratie

Bekijk alle plichten met uitgebreide informatie via UWV.nl.
Rechten en plichten in het buitenland >>

Rechten met een Ziektewet-uitkering

 • Jij mag je eigen gegevens inzien
 • Iemand meenemen naar een persoonlijk gesprek
 • Een geluidsopname maken van een gesprek
 • Reiskostenvergoeding
 • Privacy

Bekijk alle rechten met uitgebreide informatie via UWV.nl.

Heb jij ervaring met ziektewet? Heb je aanvullingen of opmerkingen over dit artikel? Laat het ons weten!

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter.

Hulp nodig? Stuur ons een appje of mailtje.

Hulp nodig? Stuur ons een appje of mailtje, of bericht op ons Facebook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en GooglePrivacy PolicyenServicevoorwaarden toepassen.

Kom in contact met jongeren zoals jij!

Wil jij graag in contact komen met lotgenoten zodat je ervaringen kunt uitwisselen, tips kunt delen en herkenbare verhalen kunt lezen en dat allemaal in een groep met jongeren die jou écht begrijpen? Meld je aan voor de JongPIT Community op Facebook!
Scroll naar top Skip to content