Thuis nabij onderwijs in een inclusieve leeromgeving

Marieke en Christiaan Kwint zijn de ouders van Kamil (11). Kamil heeft een meervoudige beperking. In 2015 richtten Marieke en Christiaan de Kanz-klas op,  een ‘Samen naar School’-klas. Deze klas bevindt zich op een reguliere Montessorischool in Heerhugowaard, in de wijk waar ze wonen. Zo kunnen ze lopend naar de school, waar ook de broer en zus van Kamil op hebben gezeten. Naast Kamil zitten er nog vijf andere kinderen in de klas, allen met een meervoudige beperking.

In de ‘Samen naar School’-klas ontvangen zij onderwijs en zorg op maat. Daarnaast zijn er aansluitmomenten met reguliere klassen. Zo spelen ze samen buiten met de andere kinderen, doen mee met het kringgesprek en de muziekles. Voor alle kinderen uit de ‘Samen naar School’-klas is een onderwijs- en zorgplan opgesteld. Zij ontvangen onderwijs én zorg op school. Voor de kinderen uit de ‘Samen naar School’-klas, hun ouders en de andere kinderen uit de school is deze Kanz-klas niet meer bijzonder, maar echt onderdeel van de school.

Op bezoek bij Kamil in de Samen naar School klas

Ontwikkelingsniveau vergroot

De Kanz-klas doet Kamil goed. Dat is vooral te merken op sociaal-emotioneel en motorisch vlak. Door met leeftijdsgenoten in contact te komen, die zich op een ander niveau ontwikkelen, ziet hij voorbeelden waaraan hij zich kan optrekken. In het speciaal onderwijs zou hij bij kinderen in de klas zitten met vergelijkbare ontwikkelingsniveaus.

Marieke vertelt:

“Wanneer hij hier op het schoolplein iets van een andere leerling afpakt, dan wordt hij gecorrigeerd door die leerling. Daar leert hij enorm van. Het lijkt of hij daardoor iets minder kwetsbaar wordt. Hier is hij één van de kinderen. Hij moet gewoon meedoen en wordt daarin ook niet ontzien. Zijn zelfvertrouwen groeit. Het doel van het onderwijs dat hij volgt, is om hem zo veel mogelijk inzicht te geven in de wereld om hem heen. Want hoe meer hij begrijpt van wat er om hem heen gebeurt, hoe zelfstandiger hij wordt.”

Onderwijs officieel erkend

In de ‘Samen naar School’-klas wordt onderwijs gegeven volgens de leerlijnen van het speciaal onderwijs. Gek genoeg moesten de leerlingen van de ‘Samen naar School’-klas tot twee jaar geleden uit hun leerplicht ontheven worden om in de ‘Samen naar School’-klas te mogen, want de klas was officieel een dagbestedingsgroep. Het onderwijs dat wel degelijk werd gegeven door een bevoegde leerkracht, werd niet erkend. Doordat de kinderen uit hun leerplicht ontheven werden, kon geen aanspraak gemaakt worden op het onderwijsbudget. Het onderwijs moest dus bekostigd worden uit de zorgbudgetten van de leerlingen. Twee jaar geleden zijn met het samenwerkingsverband en het schoolbestuur unieke afspraken gemaakt, waardoor de klas formeel erkend kon worden binnen het onderwijssysteem. Alle leerlingen werden weer leerplichtig. 

De officiële erkenning van het onderwijsprogramma van de Kanz-klas zorgde er ook voor dat de Inspectie van het Onderwijs in beeld kwam. Vanwege de uitzonderlijke constructie kwamen een inspecteur van het regulier en een inspecteur van het speciaal onderwijs langs om kijken of het onderwijs wel aan alle standaarden voldoet. Ze hebben gesprekken gevoerd met leerkrachten, met de directeur van de school en de directeur van het bestuur waar de school onder valt. Ze hebben in de klas gekeken en alle plannen doorgespit. De beoordelingen van het pedagogisch klimaat, veiligheid en onderwijsaanbod waren heel positief. Op organisatorisch en bestuurlijk niveau was het alleen lastig te scoren, omdat er nog geen richtlijnen bestaan voor deze constructie.

Doordat het niet volledig binnen het huidige systeem past, zou formeel gezien een onvoldoende gegeven moeten worden. Maar dat vonden de inspecteurs geen recht doen aan de situatie, dus hebben ze die aspecten uit het rapport gehaald. Marieke: “Ze dachten echt mee. We zijn erg blij met de goede beoordeling. Daarmee krijgen wij erkenning voor het onderwijsaanbod dat wij hebben gecreëerd.”

Pionieren

De andere ‘Samen naar School’-klassen in Nederland hebben helaas nog niet eenzelfde regeling met het samenwerkingsverband en het schoolbestuur. Voor hun leerlingen geldt dat ze uit de leerplicht ontheven worden om onderwijs te ontvangen, betaald uit hun zorgbudgetten.

De Tweede Kamer riep de regering in maart 2020 op, om initiatieven zoals de ‘Samen naar School’-klas te erkennen als officieel onderwijsprogramma. Op die manier kunnen alle ‘Samen naar School’-klassen hun onderwijs gaan bekostigen met de onderwijsbudgetten van hun leerlingen.

Hoewel Marieke en Christiaan dit al kunnen, zou het een bevestiging zijn van deze vorm van inclusief onderwijs. Marieke:

“Voor ons was het pionieren. De school moet het aandurven. Het is enorm veel geregel. Steeds weer je verhaal vertellen en overtuigen. Officiële erkenning maakt dat onnodig.”

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en GooglePrivacy PolicyenServicevoorwaarden toepassen.

Scroll naar top Skip to content