Op weg naar inclusief onderwijs op basisschool Europa

Erik Wassens is directeur van basisschool Europa, waar inclusiviteit al tien jaar een belangrijk thema is. Wassens en zijn hele team willen een inclusieve school worden. Welke weg hebben hij en zijn school al afgelegd naar inclusief onderwijs? 

school europa

In gesprek met Eric Wassens, directeur van inclusieve basisschool Europa

Wat betekent inclusie voor jou en de school?

Inclusie betekent dat we altijd op zoek gaan naar een oplossing. Ons streven is dat zoveel mogelijk leerlingen in hun eigen omgeving opgroeien en dus naar de basisschool in de wijk gaan. Inclusie betekent ook een grote stap in het samenleven en werken, waarin we rekening houden met verschillen én die van elkaar waarderen. We zien verschillen als een uitdaging, iedereen kan van deze verschillen leren. Inclusie betekent ook dat de school een afspiegeling is van de maatschappij en daar horen kinderen met een beperking dus ook bij.

Welke stappen hebben jullie al ondernomen om inclusief onderwijs te kunnen bieden?

^ Erik Wassens, directeur basisschool Europa

We hebben meerdere (team)gesprekken gevoerd over onze droom om een inclusieve school te worden. Dit betekent een commitment van alle teamleden: de leerlingen zijn onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en we zoeken samen naar oplossingen.

Bij het aannamebeleid van nieuwe collega’s is dit ook een cruciaal onderdeel. Deze cultuur is sterk aanwezig in de school. Verder is het erg belangrijk dat er intensief wordt samengewerkt met collega-scholen en het samenwerkingsverband. Dat is één van de sterke kanten van ODBS Europa en past ook goed bij één van de uitgangspunten van het Daltononderwijs, samenwerken.

Daarnaast zijn we op bezoek geweest bij Basisschool de Korenaar in Eindhoven en zijn er drie teamleden op studiereis geweest naar Londen (wijk Newham). In Londen hebben we gezien wat voor meerwaarde en verrijking inclusieve scholen hebben voor leerlingen, zowel op cognitief als op sociaal vlak.

Waar lopen jullie tegenaan?

In de school zien we op dit moment voldoende mogelijkheden om kleine stappen te zetten op weg naar een inclusieve school. Binnen het team zijn we ervan overtuigd dat we hier een succes van kunnen maken. Uitdagingen voor de toekomst zijn het aannemen/plaatsen van leerlingen binnen de gemeente en de formatieve bekostiging van personeelsleden.

Hoe ziet het er over vijf jaar uit op jullie school?

We hopen dan een inclusieve school te zijn, waardoor leerlingen hun basisschoolperiode af kunnen sluiten in hun eigen wijk en omgeving. Onze droom is dat onze leerlingen en hun ouders de verschillen tussen leerlingen zien als uitdagingen. Wij geloven dat diversiteit in de school een versterkende factor is om leerlingen te leren leren en te leren samenwerken. Als we een leeromgeving creëren in de school die het samen zijn positief beïnvloed en een afspiegeling is van de maatschappij, dan geloven we dat we elk kind iets unieks mee kunnen geven voor de toekomst.

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en GooglePrivacy PolicyenServicevoorwaarden toepassen.

Scroll naar top Skip to content