Hoe corona ervoor zorgde dat thuiszittende leerlingen hun diploma haalden

De coronatijd zette de onderwijswereld op zijn kop. Dit vroeg om flexibiliteit en aanpassingen; iets dat niet altijd makkelijk was, maar wel zorgde voor nieuwe kansen. Iemand die daar goed over kan meepraten is Henk Vegter, wiskundedocent in het voortgezet speciaal onderwijs. Vijf jaar geleden begon hij Rekentube, een online platform voor rekenhulp en begeleiding. In eerste instantie voor zijn eigen leerlingen, maar inmiddels weten meer leerlingen in Nederland Rekentube te vinden – door corona of doordat zij onvoldoende ondersteuning vinden binnen het onderwijs. 

In gesprek met Henk Vegter, docent in vso

‘Gespecialiseerd voorgezet onderwijs’

^ Henk Vegter, docent in vso

Henk Vegter is wiskundedocent in het voorgezet speciaal onderwijs (VSO) en geeft les aan de bovenbouw van de theoretische leerweg, 4-HAVO en 4-VWO. Voor hij lesgaf op het VSO, werkte hij als zorgcoördinator in het regulier onderwijs. 

Henk: “Ik merkte echter dat ik in het regulier onderwijs het gevoel had ik nog té weinig persoonlijke ondersteuning kon bieden aan kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Toen ik de stap naar het speciaal onderwijs maakte, leerde ik hoeveel maatwerk er mogelijk was. Daar kan het regulier onderwijs nog veel van leren.”

Want hoewel Henk goed op zijn plek zit binnen het speciaal onderwijs, ziet hij veel kansen voor verdere integratie tussen de twee onderwijsvormen als stap naar inclusiever onderwijs.

“De naam voorgezet speciaal onderwijs impliceert dat het een voortzetting is van het speciaal onderwijs. Maar eigenlijk is het meer een gespecialiseerde vorm van voortgezet onderwijs.” Daarom zou Henk de naam graag veranderd zien in gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO).

“Het GVO zou ook een mooie brug kunnen slaan tussen het huidige reguliere onderwijs en het onderwijs: gespecialiseerd in iedere leerling, op welke manier deze leerling het onderwijs ook volgt.”

Maatwerk bieden 

In zijn werk komt Henk in aanraking met leerlingen die vaak lang hebben geprobeerd onderwijs te volgen in het regulier onderwijs. “Veel van deze leerlingen zouden in het regulier onderwijs ook tot hun recht kunnen komen als, en écht alleen als, deze onderwijsinstellingen zich meer zouden kunnen aanpassen aan het kind. Ik kom nu met kinderen in contact die eindeloos hebben geprobeerd zich aan te passen aan het systeem. Dit is echter zeer vermoeiend voor hen en dit dus lukt dit niet altijd. Als het onderwijs zich meer zou aanpassen aan het kind en als er dus meer aandacht komt voor maatwerk, dan durf ik zo te zeggen dat de helft van mijn leerlingen het zou redden in het regulier onderwijs.” Maar hoe creëren we dit maatwerk? Hier heeft Henk ruime ervaring mee als wiskundedocent. 

Rekentube

In 2015 begon Henk met Rekentube, om zijn leerlingen de kans te bieden zijn lessen online terug te kijken. “Sommige leerlingen zijn nu eenmaal sneller in de les dan andere leerlingen. Door op Rekentube mijn uitlegfilmpjes te plaatsen, konden mijn leerlingen bij het huiswerk bepaalde onderwerpen nog eens nakijken.”

Het begon als een vorm van ondersteuning naar leerlingen, maar onbewust bood Henk zijn leerlingen passend maatwerk; ze konden werken en leren in hun eigen tempo. “En inmiddels kijken vele andere jongeren ook mee. Jongeren die zijn uitgevallen in het onderwijs of jongeren op andere scholen die toch ook wat meer maatwerk nodig hebben. Dat is fantastisch!”

^ Henk Vegter, docent in vso

Online onderwijs

Toen de coronacrisis uitbrak in Nederland en onderwijsinstellingen hun deuren sloten voor de leerlingen, nam Rekentube een vogelvlucht. “Normaal heb ik 1.000 kijkers per dag, sinds de corona-uitbraak heb ik 3.000 tot 5.000 kijkers per dag.”

Henk gaf naast zijn uitlegvideo’s op Rekentube ook nog online onderwijs. En deze online lessen waren helpend, juist voor leerlingen die het moeilijker hadden.

“Sommige jongeren van wie ik bang was dat we ze kwijt waren geraakt omdat ze thuis kwamen te zitten, verschenen plots weer in mijn online lessen. En er waren thuiszittende leerlingen die zonder de lockdown geen lessen hadden gevolgd en dit nu wel deden. Mede door de online lessen hebben deze leerlingen hun diploma behaald, terwijl ze dat zonder corona waarschijnlijk niet hadden gered. Een  geweldig resultaat dat veel energie geeft!”

Leren van coronatijd

Henk zag dat veel jongeren die in een eerder stadium, door bijvoorbeeld te veel prikkels of te weinig ondersteuning, thuis kwamen te zitten de kansen die het online onderwijs bood aangrepen. “Een deel van de thuiszitters wil wel naar school en dat lukt helaas niet altijd. Het online onderwijs biedt hen een mogelijkheid om op een veilige manier weer betrokken te raken bij de lessen. Dit zijn ervaringen die we moeten koesteren.” Toen de scholen weer opengingen, bleef Henk daarom zijn webcam aanhouden in de klas. “Zo konden leerlingen thuis ook meekijken en meewerken. Het is een kleine aanpassingen met een groot resultaat: deze leerlingen hebben nu een diploma én een toekomst. Zij doen echt weer mee!”

Expertise delen en ontwikkelen 

^ Henk Vegter, docent in vso

Deze kleine aanpassingen in het onderwijs maken al een wereld van verschil, maar volgens Henk kunnen we ook grotere stappen zetten om het onderwijs toegankelijker te maken. “In het primair onderwijs kijkt een interne begeleider eens in de zoveel tijd mee met de docent over hoe de lessen kunnen worden verbeterd. Waarom doen we dat niet in voorgezet onderwijs? Laat een interne begeleider meedenken met de leerkracht in het regulier onderwijs over hoe de lessen toegankelijker kunnen worden. Zo maken we het onderwijs stapje voor stapje inclusiever.”

Volgens Henk hebben we in het onderwijs al veel expertise, maar is het slechts de vraag hoe we deze kennis gaan delen: “Als je regulier en speciaal onderwijs wilt integreren, geef dan aandacht aan de expertise die we hebben in het speciaal onderwijs. Docenten, zorgcoördinatoren en schoolbesturen, laat ons je helpen. Samen kunnen we veel meer.”

Op naar de toekomst

In de afgelopen coronamaanden hebben we niet optimaal les kunnen geven. Toch kunnen we ook positieve dingen halen uit deze periode. Laten we gebruik maken van de ontwikkeling die zich de afgelopen maanden heeft ingezet en de positieve onderdelen hiervan gebruiken om ons onderwijs inclusiever te maken.

Nu is het tijd om deze ontwikkelingen voort te zetten. We moeten niet alleen evalueren, maar ook stappen vooruit zetten. Wat kunnen we nog meer doen om te thuiszitters aan te laten sluiten?”

Henk heeft in ieder geval ideeën genoeg: een speciale mentor met kennis en tijd voor thuiszitters of meer vormen van onderwijs, waaronder online. “Welke stap we ook zetten, laten we onszelf blijven uitdagen om het onderwijs inclusiever en toegankelijker te maken.”

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en GooglePrivacy PolicyenServicevoorwaarden toepassen.

Scroll naar top Skip to content